Phích cắm 2 cực

Japan(PSE)

7A・12A・15A /125V

USA / CANADA (UL / CSA)

2.5A・7A / 125V

CHINA(GB / CCC)

2.5A/ 250V

Eurozone + United Kingdom

2.5A / 250V

Australia(AS)

2.5A / 250V

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.