Công ty TNHH KDK Electric Wire Việt Nam được vinh danh trong “Sách Xanh Bình Dương 2018”

Với mục đích tôn vinh các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, tạo động lực cải thiện công tác quản lí môi trường cho các doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường và ngày càng có nhiều doanh nghiệp quan tâm thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường để được vinh danh trong những năm tiếp theo.

Thông tin các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường được công bố dưới dạng Sách xanh để kịp thời tuyên truyền trong cộng đồng. Việc được ghi tên vào Sách xanh là bước đệm cho doanh nghiệp khi xuất khẩu hàng hóa, cũng như khẳng định thương hiệu của doanh nghiệp, của sản phẩm đối với khách hàng, đối với người tiêu dùng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *