KDK vinh hạnh đạt Sách Xanh lần thứ 4 liên tiếp

Công ty TNHH KDK Electric Wire Việt Nam (KCN Mỹ Phước II, thị xã Bến Cát) là một trong những doanh nghiệp lọt vào sách xanh Bình Dương lần thứ 4 liên tiếp. Theo đại diện công ty, yếu tố giúp doanh nghiệp luôn lọt vào sách xanh là nhờ chính sách đặc biệt quan tâm tới môi trường của tập đoàn KDK, cũng như yêu cầu khắt khe từ các khách hàng.

Năm 2020, bằng nhiều biện pháp cải thiện môi trường giảm ô nhiễm như tiết kiệm năng lượng và tiết kiệm nước hiệu quả, bên cạnh đó, rác thải cũng được doanh nghiệp xử lý đúng quy chuẩn, có thể tái sử dụng lại được. Đây là những yếu tố quan trọng để chấm điểm.

Trong 82 doanh nghiệp tham gia Sách Xanh năm 2020 có 60 DN được đưa vào Sách Xanh của tỉnh Bình Dương năm 2020 (bao gồm 19 doanh nghiệp trong nước và 41 doanh nghiệp nước ngoài; 8 doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp và 52 doanh nghiệp trong khu công nghiệp).

Trong đó có 36 doanh nghiệp xuất sắc (có điểm tổng cộng từ 100 điểm trở lên) (bao gồm 33 doanh nghiệp đạt Sách Xanh năm 2018 và 3 doanh nghiệp đăng ký hoặc được đề cử) được đề xuất UBND tỉnh khen thưởng.

http://btv.org.vn/tin-tuc/cong-bo-60-doanh-nghiep-nam-trong-sach-xanh-tinh-binh-duong-nam-2020-39124.html

Ông Nguyễn Thanh Trúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, mục tiêu Sách xanh nhằm tuyên truyền tác động đến ý thức, làm chuyển biến hành vi của doanh nghiệp về công tác bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao hình ảnh, thương hiệu, giá trị thương mại cho các doanh nghiệp đối với người tiêu dùng và cộng đồng. Qua đó để tỉnh thực hiện xuyên suốt phương châm phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường sống của tỉnh nhà.

https://www.binhduong.gov.vn/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/PublishingImages/4.%203016-QD%20BanHanhSachXanh.signed.pdf&action=default

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *