Dây cáp điện 3 lõi xoắn

Japan(PSE)

VCTF2×0.75 and 1.25 and 2.0 and 3.5mm2 ・・・etc

HVCTF2×0.75 and 1.25 and 2.0 and 3.5mm2 ・・・etc

VCT2×0.75 and 1.25 and 2.0 and 3.5mm2 ・・・etc

HVCT2×0.75 and 1.25 and 2.0 and 3.5mm2 ・・・etc

Eurozone (VDE)

H03VV-F 2×0.75 and 1.0mm2

H03VV-F 3×0.75 and 1.0 and 1.5mm2

USA / CANADA (UL / CSA)

SJT 2×14 and 16 and 18AWG

SJT 3×14 and 16 and 18AWG

SVT 2×14 and 16 and 18AWG

SVT 3×14 and 16 and 18AWG

CHINA(GB / CCC)

60227 IEC53(RVV)3×1.0 and 1.5mm2

Singapore(PSB)

H03VV-F 2×0.75 and 1.0mm2

H03VV-F 3×0.75 and 1.0 and 1.5mm2

Malaysia(SIRIM)

H03VV-F 2×0.75 and 1.0mm2

H03VV-F 3×0.75 and 1.0 and 1.5mm2

Australia(AS)

H03VV-F 2×0.75 and 1.0mm2

H03VV-F 3×0.75 and 1.0 and 1.5mm2

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.