Dây điện 2 lõi song song

Japan(PSE / JIS)

VFF0.75 and 1.25 and 2.0mm2

HVFF0.75 and 1.25 and 2.0mm2

VCTFK 2×0.75 and 1.25 and 2.0mm2

HVCTFK 2×0.75 and 1.25 and 2.0mm2

Eurozone (VDE)

H03VVH2-F 2×0.75mm2

H05VVH2-F 2×0.75mm2

USA / CANADA (UL / CSA)

SJT 2×14 and 16 and 18AWG

SJT 3×14 and 16 and 18AWG

SVT 2×14 and 16 and 18AWG

SVT 3×14 and 16 and 18AWG

SPT-1 2×18AWG

SPT-2 2×18AWG

SPT-2 2×18AWG

SPT-2 2×18AWG

NISPT-2 2×18AWG

CHINA(GB / CCC)

60227 IEC53(RVV) FLAT2×0.75mm2

Singapore(PSB)

H03VV-F 2×0.75 and 1.0mm2

H03VV-F 3×0.75 and 1.0 and 1.5mm2

Australia(AS)

H03VV-F 2×0.75 and 1.0mm2

H03VV-F 3×0.75 and 1.0 and 1.5mm2

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.