Chuôi cắm 3 cực có nối đất

Japan(PSE)

7A・12A・15A /125V

10A・20A /250V


USA / CANADA (UL / CSA)

2.5A・7A / 125V


CHINA(GB / CCC)

7A・10A / 250


Eurozone + United Kingdom

2.5A~10A / 250V


Singapore(PSB) / Malaysia(SIRIM)

2.5A~10A / 250V


Australia(AS)

2.5A~10A / 250VKhông tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.